Update Antidiskriminierungsrecht – Rechtsprechungs-Report 2016

ArbeitsrechtAktuell (ArbRAktuell) 2017, S. 1 ff. (zusammen mit RA Dr. Hoppe)

+49 40 3039875-0