Update Antidiskriminierungsrecht – Rechtsprechungs-Report 2018

ArbeitsrechtAktuell (ArbRAktuell) 2020, S. 4 ff. (zusammen mit RA Dr. Hoppe)

+49 40 3039875-0