Update Antidiskriminierungsrecht – Rechtsprechungsreport 2022

ArbeitsrechtAktuell (ArbRAktuell) 2023, S. 31 ff. (zusammen mit Dr. Christian Hoppe)

+49 40 3039875-0